Gotlandsturismen

shutterstock_176448539

Att Gotland är en ö som verkligen ”blommar” upp på sommaren är tydligt. Under 2013 genomfördes exempelvis 1,9 miljoner resor till och från ön.De flesta som åker hit gör det med färja även om det också förekommer flygresor hit. Med tanke på att det enbart bor ca 58.000 personer på ön året om är resten av resorna kopplade till turism. Detta speglar sig än mer tydligt om man ser när på året som dessa resor främst är. Juli dominerar stort där närmare 450.000 resor genomförs. Därefter kommer augusti med knappt 300.000 och juni med ca 230.000 resor.

Trots att Gotland är mycket populärt att åka till på sommaren så är det främst svenska turister som tar sig hit. År 2013 var 12% av alla turister från ett annat land. Detta kan då ställas mot att ca 25% av turisterna (i genomsnitt) är från andra länder om man ser på hela riket.

Bortsett från Sverige är det Tyskland som leder turistligan med ca 30.000 besökare per år. Därefter kommer nordiska grannarna Danmark, Norge och Finland.

Men det är inte bara rena turistresor som lockar människor hit. När en undersökning genomfördes 2013 gällande hotellnätter så visade det sig att 29% av de som bokade hotell var affärsresenärer. Här kan mycket väl Almedalsveckan föra sitt ”sitt strå till stacken” då mängder av politiker, lobbygrupper och företag åker hit för att visa upp sig och propagera för sin politik.

Totalt var det enbart 50% av hotellnätterna som kunde härledas till turism.

Hotell är även det vanligaste sättet att bo på ön. Hotellnätterna står för 30-40% av allt boende. Som tvåa kommer camping och därefter finns andra boendeformer som stugbyar, vandrarhem och privata stugor.